Jak czytać etykiety na produktach spożywczych? 3 cenne rady!

Jak czytać etykiety na produktach spożywczych? 3 cenne rady!

Redakcja

2017-07-18

brak komentarzy

8. Gdy do mięsa albo ryby dodano białko zwierzęce, to nazwa suplementu, a jedynie wykaz składniku, musi o tym informować. odszukamy wtedy np. takie zdanie: „kotlet z dorsza z dodatkiem białka wieprzowego”, „polędwica wołowa z dodatkiem białka wieprzowego”. Na etykiecie powinna znaleźć się dodatkowo informacja o dacie zamrożenia mięsa oraz ryb. 9. Żywność w Internecie – w tym kanale sprzedaży to posiadacz strony internetowej przed zakupem musi zadbać o prawidłowe poinformowanie konsumentów o składzie suplementu. Czyli musi dostarczyć takich samych informacji, jak sprzedawca w sklepie tradycyjnym. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 13 grudnia. mimo wszystko znajdziemy w sklepach produkty oznakowane zgodnie z poprzednimi wymaganiami, jeżeli okazują się wprowadzone na rynek przed tą datą. Zaledwie 3opisy  produktów  konsumpcyjnych na 10 konsumentów czyta opisy na artykułach konsumpcyjnych. zazwyczaj sprawdzamy jedynie czas przydatności do spożycia, a na pozostałe informacje nie zwracamy uwagi. Zgodnie z przepisami nawet na najmniejszym opakowaniu muszą znaleźć się takie informacje, jak nazwa tabletek, lista czynników uczulających, zawartość netto oraz data minimalnej trwałości albo czas przydatności do spożycia. Na nieco Czy etykiety spożywcze są zrozumiałe dla konsumentów? wyższych odnajdziemy dodatkowo skład, warunki magazynowania czy użycia oraz wartość odżywczą. Dzięki lekturze etykiet – opisy to podstawowe źródło informacji o produkcie oraz to właśnie one otwierają perspektywy nam dokonać świadomego wyboru żywieniowego. Dlatego opłaca się się z nimi zapoznać, bo w taki sposób możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to okazuje się na pewno produkt dla mnie albo dla mojego potomka. duża grupa konsumentów to alergicy, a na etykiecie odnajdziemy dodatkowo informacje o tym, czy te produkty mogą się znaleźć bezpiecznie w ich kuracji – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Katarzyna Zadka, specjalista ds.

żywienia programu „Żyj smacznie oraz zdrowo”,

prowadzonego poprzez markę Winiary. najistotniejsze informacje, które powinny się znaleźć naskład  produktów  konsumpcyjnych etykiecie tabletek, to nazwa, czas przydatności do spożycia czy data minimalnej trwałości, i skład tabletek, produktów odżywcze oraz masa netto. – Pamiętajmy, że dodatkowo sposób, w jaki zapisywane okazują się informacje o zawartości, podlega pewnym regulacjom. substancje powinny być umieszczone w partii malejącej, czyli taki, który okazuje się na i miejscu, znajduje się w największej ilości w produkcie. secundo, w tym zawartości powinny być odpowiednio wyróżnione alergeny. Producenci robią to w różny sposób, używając sporych liter alt2 czy pogrubiając czcionkę. Co istotne, jeżeli np. w produkcie mamy oleje roślinne, to zawsze musi być podane, jakiego okazują się rodzaju – tłumaczy Katarzyna Zadka. Data ważności czynników konsumpcyjnych okazuje się oznaczona w postaci terminu przydatności do spożycia albo daty minimalnej trwałości – w zależności od rodzaju tabletek oraz jego podatności na psucie się. Jeśli na etykiecie widnieje sformułowanie „Należy spożyć do…”, znaczy to, że po upływie tego terminu produkt bezwzględnie nie powinien być konsumujemy. Takie oznaczenie stosuje się dla takich czynników jak np. wędliny czy produkty mleczne.  

Od 13 grudnia 2014 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują nowe

, ujednolicone zasady etykietowania żywności. Wprowadzone właśnie modyfikacje wynikają prosto z regulacji wspólnotowych - a dokładnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podstawowym celem świeżej regulacji okazuje się zwiększenie poziomu wiedzy i bezpieczeństwa konsumentów. Podmiotem odpowiedzialnym za rzetelne oznaczenie żywności bywa taki pod czyją nazwą albo firmą dany środek spożywczy został wprowadzony na rynek. Jeśli dany inwestor nie doprowadza swojej działalności na obszarze Unii Europejskiej – odpowiedzialność alt3 spoczywa na importerze tabletek.      W przypadku żywności pakowanej stosowne wiadomości powinny znajdować się prosto na jej opakowaniu, albo na dorzuconej do niej etykiecie. Natomiast w odniesieniu do żywności nieopakowanej – dane takie powinny być przekazane przedsiębiorcy, który sprzedaje artykuł. Podmiot taki okazuje się z kolei zobowiązany do przekazywania stosownych informacji konsumentowi.  Zgodnie z nowiutkimi regulacjami konsument powinien byćco  bywa  na  etykietach  produktów poinformowany o:       

- nazwie tabletek,    - wykazie produktów,           - substancjach powodujących alergie,  

    - ilości oznaczonych produktów,      - ilości netto żywności,          - dacie minimalnej trwałości albo terminie przydatności do spożycia,          - danych dotyczących specjalnych warunków przechowywania albo użycia żywności,      - nazwie i adresie wytwórcy albo importera,            - instrukcji użycia jeśli jej niedociągnięcie powodowałby utrudnienia,             - w przypadku mleka, niektórych mięs, też w sytuacji potencjalnego wprowadzenia konsumenta w błąd - o kraju albo miejscu rodzaju żywności, - w odniesieniu do alt4 piwa, którego zawartość okazuje się obszerniejsza niż 1,2% objętości - o rzeczywistej objętości piwa.         Co więcej od 13 grudnia 2016 r. obowiązkowe bywa również przekazywanie informacji dotyczących składniki odżywczej tabletek. zaleca się podkreślić, że wyżej wykazane wiadomości powinny być czytelne i zrozumiałe dla konsumenta. Wymóg taki okazuje się realizowany min. poprzez wprowadzenie obowiązku, aby wielkość czcionki wynosić przynajmniej 1.2 mm (w przypadku niedużych opakowań 0, 9 milimetra), też aby treść opisy była podawana w języku prostym dla nabywcy.

Zakres informacyjny został również rozszerzony w akcie płciowym do tzw.

sprzedaży na odległość. Regulacje te będą miały zastosowanie m.in. do zyskujących coraz większą sława sklepach w internecie proponujących produkty żywnościowe. Na mocy nowych przepisów inwestor okazuje się zobowiązany do przekazania dokładnych informacji charakteryzujących artykuł żywnościowy dodatkowo przed zawarciem kontraktu. Dane te muszą być również poświadczone już po sfinalizowani zabiegu chirurgicznego finansowych.            W ocenie Federacji Konsumentów nowe zasady etykietowania żywności powinny korzystnie oddziaływać na pułap wiedzy i bezpieczeństwa konsumentów. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia dostępnego pod adresem 

        

Zobacz też

Dieta per dimagrire

Opaski tyvek


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness