Jak ograniczyć spożywanie soli? Sprawdzone porady!

Jak ograniczyć spożywanie soli? Sprawdzone porady!

Redakcja

2017-08-31

brak komentarzy

  Streszczenie Sód bywa pierwiastkiem koniecznym do życia. mimo wszystko konsumujemy w nadmiarze,jak  jeść  mniej  soli

zwłaszcza jako składnik soli kuchennej, przyczynia się do zwiększenia ciśnienia krwi oraz rozwoju najwyższego ciśnienia. Ponadto sól wpływa na przebudowę lewej komory oraz rolę nerek niezależnie od ciśnienia. W szeregu badań obserwacyjnych potwierdzono istotny wpływ spożycia soli na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz umieralność całościową. konsumowanie soli kuchennej, według zaleceń Europejskiego Towarzystwa najwyższego ciśnienia i światowej Organizacji sprawności (WHO) powinno przekraczać 5 g/24 h (łyżeczka). Tymczasem w Polsce spożywanie wynosi ok. 15 g/24 h, co 3-krotnie przewyższa zalecaną normę. Głównym źródłem sodu w jadłospisie okazują się produkty przetworzone. pozostała część dodawana bywa w procesie domowej obróbki żywności, jedynie niewielka ilość zawarta bywa w naturalnych produktach. W Europie oraz na całym świecie podjętych było szereg inicjatyw zmierzających do redukcji spożycia soli na poziomie populacyjnym, zwłaszcza poprzez obniżenie jej zawartości w produktach przetworzonych. sporządzony ostatnio w naszym kraju konsensus solny, który bywa wspólnym stanowiskiem szeregu ekspertów z różnych dziedzin medycyny oraz żywienia, ma właśnie zamiarze obniżenie zawartości soli w żywności gotowej, m.in. poprzez doprowadzenie do obowiązku informowania poprzez producenta o zawartości soli w danym produkcie W badaniu InterSalt, które objęło 52 populacje w 32 krajach i oceniało korelację pomiędzy ciśnieniem tętniczym krwi a 24-godzinnym wydalaniem elektrolitów z moczem, jedynie cztery społeczności miały niskie spożywanie sodu (tj. poniżej 3 gramów dziennie), pozostałe udowadniały spożywanie między 6 a 12 gramów dziennie. Badanie udowodniło znaczącą pozytywną korelację między spożyciem soli (ocenianym za pomocą dobowej utraty sodu z moczem) a ciśnieniem tętniczym. Ponadto stwierdzono wysoce znaczącą pozytywną korelację między spożyciem soli a wzrostem ciśnienia z upływem lat. Oceniano, że wzrost spożycia soli o 6 g dziennie poprzez 30 lat bywa związane ze wzrostem Skuteczne sposoby na ograniczenie spożycia soli skurczowego ciśnienia w populacji o 9 mmHg (5). Salt Institute (działająca w USA firma broniąca interesów wydobywców i producentów soli za granicą) jako istotny zarzut wobec eksperymenty InterSalt wysunął podejrzenie, że w razie usunięcia z analizy danych 4 społeczności konsumujących jadłospis niskosodową, w pozostałych 48 społecznościach nie można stwierdzić zależności pomiędzy spożyciem soli a ciśnieniem tętniczym. Badacze InterSalt podjęli ponowną analizę danych, której wyniki uzasadniły istnienie zależności między spożyciem soli a ciśnieniem tętniczym i jego wzrostem z upływem lat (6). Obecność istotnej zależności pomiędzy dobowym spożyciem sodu a ciśnieniem tętniczym potwierdzono więc w zwłaszcza szczególnym badaniu populacyjnym EPIC-Norfolk (the European Prospective Investigation into Cancer in Norfolk) (7). W literaturze przedmiotu

przedmiotu dostępne okazują się wyniki kilku analiz dotyczących ingerencji w zakresie spożycia sodu na poziomie populacyjnym.jak  ograniczyć  sól

Co interesujące, eksperymenty, w których nie udało się osiągnąć zamierzonego spadku spożycia sodu, nie wykazały więc spadku ciśnienia w populacji (8). Badanie przeprowadzone w dwóch podobnych wioskach w Portugalii, w którym osiągnięto ok. 50% różnicę w terenach spożycia sodu między dwiema wioskami, poprzez intensywną edukację dietetyczną w ´wiosce ingerencji´ i porady unikania w diecietych czynników konsumpcyjnych, które wcześniej były zidentyfikowane jako główne źródła soli. Po 2 latach ingerencji, różnica ciśnienia pomiędzy wioskami wynosić 13/6 mmHg (9). Ostatnio opublikowane randomizowane populacyjne badanie interwencyjne było przeprowadzone u 550 mieszkańców dwóch wiosek w północno-wschodniej Japonii. Poradnictwo dietetyczne prowadziło do redukcji spożycia soli do 2,3 grama/24 h, co wiązało się z obniżeniem ciśnienia skurczowego o 3,1 mmHg (10). wymienione powyżej obserwacje zaprowadziły do przyrządzenia szeregu analiz, których zamierzeniem była ocena wpływu redukcji spożycia soli kuchennej na ciśnienie tętnicze tętnicze tętnicze u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i u normotoników. dużo z tych analiz przeprowadzanych było w niewielkich grupach i alt2 charakteryzowało się niedługim czasem trwania. mimo wszystko w metaanalizie 17 analiz u pacjentów z nadciśnieniem (n=734) i 11 analiz u osób z poprawnym ciśnieniem tętniczym (n=2220) stwierdzono, że wynikająca ze zmniejszenia spożycia redukcja dobowego wydalania sodu z moczem o 78 mmol (tj. 4,6 g soli) okazuje się u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym powiązana z obniżeniem skurczowego ciśnienia średnio o 4,97 mmHg i ciśnienia rozkurczowego o 2,74 mmHg (11). U badanych z poprawnym  sposoby  na  ograniczenie  soli ciśnieniem tętniczym podobna redukcja dobowego wydalania sodu z moczem prowadziła do spadku ciśnienia skurczowego o 2,03 mmHg, a rozkurczowego o 0,99 mmHg. Ponadto wykazano znaczącą korelację pomiędzy redukcją wydalania sodu z moczem a obniżeniem ciśnienia (11). Większość analiz objętych cytowaną metaanalizą trwała jedynie poprzez miesiąc, co umożliwia jej autorom przypuszczać, że dłuższy okres restrykcji soli w jadłospisie mógłby posiadać więcej znaczący wpływ na wartość ciśnienia i zapobiegać wzrostowi ciśnienia z upływem lat. więc wyniki analizy DASH-Sodium (Dietary Approach to Stop Hypertension) wykazały, że obniżenie dziennego spożycia sodu skutecznie obniża ciśnienie tętnicze tętnicze tętnicze. Co więcej, redukcja ciśnienia jest zależna od poziomu spożycia soli, a addytywny korzystny efekt otrzymano łącząc jadłospis niskosodową z dietą DASH (kuracja dietetyczna obfita w warzywa, owoce, nabiał, natomiast uboga w tłuszcze nasycone) (12). W badaniu DASH-Sodium do spadku ciśnienia pod oddziaływaniem diety o obniżonej zawartości sodu dochodziło zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, jak także u normotoników.   ;, że dobowe wydalanie sodu z moczem, przy prawidłowej funkcji nerek i prawidłowo

zrobionej zbiórce moczu, bywa odpowiedzialna ok. 93% substancje dobowego spożycia sodu (15). W liczącej ponad 11 tys.

populacji Scottish Heart Health Study, w wieku 40-59 lat, stwierdzono w analiz odległej, że wyższe spożywanie soli okazuje się związane ze wzrostem niebezpieczeństwa zdarzeń wieńcowych u pań, alt3 natomiast zależność ta nie zagościła u obserwowanych facetów (16). W prospektywnym badaniu populacyjnym prowadzonym w Finlandii, w grupie 1173 facetów i 1263 pań w wieku 25-64 lat, stwierdzono, że zwiększenie dobowego wydalania sodu z moczem o 100 mmol/24 h bywa związane ze wzrostem niebezpieczeństwa względnego wystąpienia przypadłości niedokrwiennej serca o 56%, incydentów sercowo-naczyniowych o 36% i umieralności ogólnej o 22%. eksperymenty przeprowadzane w podgrupach wykazały, że zwiększone spożywanie sodu wiązało się szczególnie ze zwiększeniem umieralności ogólnej u osób z nadwagą lub otyłością (17). olbrzymie kontrowersje budzi zalecanie osobom pełnym zdrowia zmniejszenie spożycia soli, ponieważ w taki sposób – jak się twierdzi - można skutecznie obniżyć niebezpieczeństwo schorzeń sercowo-naczyniowych – sądzi dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek z Krakowa. Wśród kardiologów przeważa przekonanie, że mniejsza konsumpcja soli kuchennej maleje narażenie na zawały serca. Światowa instytucja zdrowia (WHO) w 2013 r. po raz kolejny zatem podtrzymała zalecenie, żeby dziennie jej picie nie przekraczało 5 g. Dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek z i Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz najwyższego ciśnienia Collegium Medicum Uniwersytet Jagiellońskiego podkreśla, że u ludzi z nadciśnieniem tętniczym krwi oraz cierpiących na dolegliwości kardiologiczne nadal obowiązuje zredukowanie spożycia soli. „Wątpliwości budzi mimo wszystko do jakiej substancje należy zalecać zredukowanie spożycia soli. Nie ma nawet pewności czy bywa to wcale potrzebne w przypadku ludzi prawidłowych” – powiedziała specjalistka podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie. uniezależniona organizacji Cochrane w 2011 r. opublikowała metaanalizę analiz, którymi objęto prawie 6,3 tys. ludzi. uzasadniły one, że wzrost spożycia soli polepsza niebezpieczeństwo najwyższego ciśnienia. okazuje się ono tym większe, im więcej solimy i spożywamy przetworzonych potraw zawierających zwykle duże ilości soli. Nie zauważono mimo wszystko, żeby prosto proporcjonalnie, wraz ze wzrostem spożyciem soli, zwiększało się niebezpieczeństwo schorzeń sercowo naczyniowych. w tym przypadku alt4 zależność bywa w kształcie głoski „J”. Czyli groźba tych schorzeń wzrasta, gdy dziennie picie soli bywa mniejsze - poniżej 5 g, jedynie gdy bywa wyższe - powyżej 5 g - niebezpieczeństwo to zaczyna wzrastać. Z pozostałych analiz przytoczonych poprzez dr Stolarz-Skrzypek wynika, że wnioski okazują się z różnych wieloletnich analiz okazują się sprzeczne. O ile jedne analizy podkreślają na wyższe niebezpieczeństwo schorzeń sercowo-naczyniowych przy znacznym spożyciu soli, to inne sugerują, że bywa odwrotnie – mniejsze picie soli zwiększy narażenie na te dolegliwości. na przykład w USA poprzez 8 lat obserwowano 3,6 tys. ludzi. Okazało się, że niższe picie soli o 56 proc. zwiększało niebezpieczeństwo zgonu ze względu schorzeń sercowo- naczyniowych. „Niektóre analizy zaprzeczają nawet temu, że niskie picie soli ochrania wszystkie osoby przed nadciśnieniem tętniczym” – twierdzi dr Stolarz-Skrzypek. Powołuje się na analizy, jakie jej klinika prowadziła w ramach międzynarodowego projektu europejskiego, opublikowane w 2011 r. na łamach “Journal of American Medical Association” (JAMA). Wykazały one, że u ludzi prawidłowych obniżenie spożycia soli nie bywa konieczne. Specjalistka przyznaje, że konsumpcję soli powinny ograniczyć osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze oraz przypadłości sercowo-naczyniowe, które okazują się w szczególności zagrożone zawałem serca. umożliwia to zmniejszyć niebezpieczeństwo zgonu. „Każde zmniejszenie spożycia soli ułatwia kuracje najwyższego ciśnienia” - podkreśla. dorzuca, że dobre efekty w obniżaniu ciśnienia daje kuracja dietetyczna DASH. Polega ona zmniejszeniu spożycia czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcego oraz napojów słodzonych. Jednocześnie zaleca się spożywanie jedynie chudego mleka, większej ilości warzyw, owoców i płatków zbożowych.   Osoby chore powinny przede wszystkim zmniejszyć solenie potraw. Z analiz opublikowanych w 2008 r. wynika, że w Polsce 63 proc. jej spożycia przyda na solenie, a 37 proc. – na artykuły przetworzone. W jednej kromce pieczywa bywa 0,5 g soli kuchennej.  

Zobacz też 

Trener thriathlonu 


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness