Otyłość problemem całej Europy, również Polski!

Otyłość problemem całej Europy, również Polski!

Redakcja

2017-05-11

brak komentarzy

otyłośćplagaEuropaPolskaświatproblemzdrowie

W ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości za granicą. Problem ten należy widzieć w kategorii rozprzestrzeniającej się epidemii. Szczególnie tyczy się to krajów wysoko rozwiniętych. Wyniki najnowszych tekstów klinicznych okazują się alarmujące. otyłość bywa szóstym z kolei czynnikiem niebezpieczeństwa, odpowiedzialnym za liczbę zgonów za granicą.

Światowa Organizacja kondycji (WHO) podaje, iż problem otyłości dotyczy 400 mln, a nadwagi ponad 1,6 mld ludzi dorosłych za granicą. Występowanie tego zjawiska obserwuje się również we wszystkich pozostałych grupach wiekowych. W ostatniej Europa tyje w zastraszającym tempie... Na którym miejscu znalazła się Polska? dekadzie XX wieku, na podstawie długoletnich tekstów klinicznych przeprowadzonych w różnych częściach świata, liczba ludzi otyłych, w grupie wiekowej do 18 roku życia potroiła się. Natomiast w Europie ocenia się, że co piąte potomek ma za bardzo zwiększoną wagę.

Podobnie jak w pozostałych  krajach Europy, również i w Polsce obserwowany bywa wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości. badania przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach Narodowego Programu Zapobiegania i kuracji otyłości wykazały, że problem nadwagi i otyłości dotyczy około 12-14% pociechy.

Tendencja wzrostowa występowania nadwagi alt2 i otyłości spowodowana bywa zmianami stylu życia społeczeństwa:                                                   

  • złym sposobem żywienia (błędne wzorce i nawyki żywieniowe),
  • predyspozycjami rodzinnymi,
  • niedostateczną aktywność fizyczną (niską w aktu do ilości przyjmowanych kalorii),
  • czynnikami psychospołecznymi (np. problemami w rodzinie), [1,2,3]

Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że etap otyłości lub nadwagi ludzkiego ustroju bywa zawsze przejawem dodatniego bilansu energetycznego. Wynika on z nieprawidłowego żywienia i niskiej aktywności fizycznej. Na alt3 skutek wzrostu postępu technologicznego zmniejszył się wydatek energetyczny wynikający z codziennej aktywności fizycznej i stałej obowiązków zawodowej. Ponadto równocześnie powiększył się dostęp do żywności, szczególnie wysoko przetworzonej o wysokiej gęstości energetycznej. coraz częściej społeczeństwo żywi się poza domem w barach błyskawicznej obsługi. Nieracjonalne żywienie i stale popełniane błędy żywieniowe takie jak: nadmierne przejadanie się, nieprawidłowy skład posiłków z dużą ilością cukrów prostych i tłuszczu oraz spożywanie dań rodzaju fast-food, przyczynia się to do wzrostu występowania otyłości w krajach rozwiniętych. [4,5,6]

rozstrzygnięcie trudu nadwagi i otyłości wśród alt4 społeczeństwa wymaga zdecydowanych, szybkich działań profilaktycznych. Biorąc pod uwagę stale niską świadomość społeczną, konieczne bywa wprowadzenie skutecznych programów edukacyjnych. zredukowanie epidemii otyłości wymaga mimo wszystko jedynie działań informacyjnych, ale przede wszystkim wysokiej jakości ulicach działań zdrowotnych, sportowych, rekreacyjnych i transportowych. Istnieje również możliwość wprowadzenia zdecydowanych działań ustawodawczych np. ograniczających swobody reklamowe i marketingowe spożywania „śmieciowego”, a dotowania prawidłowych produktów koniecznych kuracji.

Nie ulega wątpliwościom, że istnieje stała potrzeba monitoringu otyłości i nadwagi, a tworzone strategie walki powinny być dostosowane do skali trudu. [7,8]

 

 

Zobacz też

Gry Typu Escape Room


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness