Zanieczyszczenia w żywności  – jak się przed nimi chronić?

Zanieczyszczenia w żywności – jak się przed nimi chronić?

Redakcja

2017-06-12

brak komentarzy

Zanim składniki spożywcze znajdą się na naszych stołach, pokonują długą drogę i przechodzą mnóstwo etapów wytwarzaniu. Podczas tego procesu narażone okazują się na oddziaływanie niebezpiecznych związków, składniku i zanieczyszczeń, które okazują się szczególnie niebezpieczne dla wrażliwych organizmów kobiet w ciąży, karmiących piersią i niemowląt i niedużych pociechy. Według globalnej Organizacji kondycji (WHO) zanieczyszczona żywność, która posiada niebezpieczne bakterie, wirusy, pasożyty i substancje chemiczne, wywołuje więcej niż 200 różnych rodzajów schorzeń, od biegunki aż po nowotwory . Sprawdź, skąd biorą się zanieczyszczenia w żywności i jak możesz przed nimi ustrzec siebie i swoich najbliższych.

Źródła zanieczyszczenia

By żywność trafiła definitywnie na stół konsumentów, musi przejść długą drogę, od siewu aż do półki sklepowej, a to niesie za sobą szereg zagrożeń. produkty żywnościowe narażone okazują się na zakażenia chemiczne, biologiczne i natury cielesnej. Może do nich dojść zarówno podczas procesu wytwarzania, pakowania, transportu, przechowywania, jak i już w naszych domach w czasie przygotowania do spożycia. Bezpieczeństwo żywności zależy od zanieczyszczenia środowiska, metod i warunków uzyskiwania i przygotowywania surowców, od sposobów ich przetwarzania, przechowywania i zachowania na każdym kolejnym etapie podstawowych zasad higieny. Niestety jako konsumenci nie jesteśmy w alt2 stanie mieć pełnej wiedzy w zakresie warunków panujących podczas wytwarzaniu żywności we wszystkich zakładach produkcyjnych czy u dostawców surowców, a tym bardziej nie mamy wpływu na metody, użyte środki ochrony czy respektowanie zasad higieny. Chronią nas mimo wszystko przepisy prawa, które okazują się dopasowane do różnych grup konsumentów – producentów żywności dla niemowląt i niedużych pociechy, oznaczonej wskazaniem wieku, obowiązują znacznie bardzie restrykcyjne normy jakości, niż producentów żywności „z dorosłego stołu”. jest to szczególnie kluczowe dla takiej pierwszej, wrażliwej kategorii konsumentów. Ze względu na znacząco wyższe, niż u osób dorosłych jedzenie żywności w przeliczeniu na zdrowe owoce i warzywa: jak je rozpoznawać kg masy ciała, kilkakrotnie większe wchłanianie z przewodu pokarmowego, również szybszy przebieg procesów metabolicznych i nie w pełni rozwinięte procesy detoksykacyjne ludzkiego ustroju, niemowlęta i małe pociechy okazują się w znacznie znacznym stopniu narażone na obecność zanieczyszczeń w pożywieniu.[1]

ryzyka biologiczne

niebezpieczeństwo zanieczyszczeń biologicznych bywa szczególnie duże, ze względu na to że powstają one ogólnie w środowisku naturalnym i będą przenoszone przez ludzi. Narażeni na nie jesteśmy już na etapie spożywania surowych warzyw i owoców, również poprzez niewłaściwą (nadto niska temperatura) i nadto krótką obróbkę termiczną takich preparatów jak: mięso, ryby, jajka i mleko.

Do zakażeń jakie warzywa i owoce kupować biologicznych może dojść przy:

  • zanieczyszczeniu środowiska w miejscu zasiewu surowca,
  • niewłaściwym przechowywaniu surowców,
  • nieprzestrzeganiu zasad higieny podczas procesu produkcyjnego,
  • niewłaściwej temperaturze procesów,
  • nieodpowiedniej recepturze,
  • zanieczyszczeniach i nadto wysokiej temperaturze podczas transportu.

;, jak przy procesie produkcyjnym i transporcie, podczas przechowywania w sklepie, czy w mieszkaniu, składniki spożywcze okazują się narażone na zanieczyszczenia biologiczne. Na tym etapie prawidłowa higiena i temperatura obróbki potrawy także mają wpływ na żywność. ryzyka biologiczne wpływają na wirusowe i bakteryjne zatrucia pokarmowe, przypadłości odzwierzęce i pasożytnicze, okazują się wyjątkowo niebezpieczne dla wrażliwych organizmów najmłodszych pociechy, ze względu na to że mogą doprowadzić do odwonienia.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness